Cynghorwyr

Mr Sion Evans - Clerc y Dre
Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon
Ffôn: 01286 672943
Ffacs: 01286 676392

Cyng. Keith Jones (Annibynnol)
2 LLys y Garn,
Caernarfon,
LL55 2UT
Ffôn: 07748557258

 

Cyng. Cai Larsen (Plaid Cymru)
Bronwynfa,
Ffordd Y Gogledd,
Caernarfon,
LL55 1BE
Ffôn: 01286 676026

 

Cyng. William Roy Owen (Annibynnol)
39 Maes Meddyg,
Gallt y Sil,
Caernarfon,
LL55 2SF
Ffôn: 07817674915 / 01286 672618

 

Cyng. Richard Thomas (Plaid Cymru)
Bryn Meillion Lon Ddewi,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 1EL
Ffôn: 01286 677247 / 07920263234
E-bost: dicthomas@yahoo.co.uk

Cyng. William Lloyd Davies (Plaid Cymru)
Llanddwyn,
10 Ffordd Menai,
Caernarfon,
LL55 1LF
Ffôn: 01286 671802

 

Cyng. Ann Hopcyn (Plaid Cymru)
Pen Y Graig,
Ael Y Garth,
Caernarfon,
LL55 1HA
Ffôn: 01286 674024

 

Cyng. Eleri Lovgreen (Plaid Cymru)
Tanygraig,
Llys Gwyn,
Caernarfon,
LL55 1EN
Ffôn: 01286 674314

 

Cyng. I. C. Thomas (Plaid Cymru)
Strade,
65 Cae Gwyn,
Caernarfon,
LL55 1LL
Ffôn: 01286 673828
Ffôn Symudol: 07810648647
E-bost: Ioan@caernarfon.cymru

Cyng. Eiriona Rees Hughes (Annibynnol)
18 Tithebarn Street,
Caernarfon,
LL55 2RF
Ffôn: 01286 676782

 

Ei Deilyngdod y Maer Cyng. W Tudor Owen (Plaid Cymru)
Langdale,
Uxbridge Square,
Caernarfon,
LL55 2RE
Ffôn: 07774 628 909 / 01286 672436
E-bost: wtowen15@btinternet.com

 

Cyng. Brenda Owen (Plaid Cymru)

Langdale,
Uxbridge Square,
Caernarfon,
LL55 2RE
Ffôn: 01286 672436

 

Cyng. Kenny Richards (Plaid Cymru)
1 Bryn Gwynedd,
Lon Fictoria,
Caernarfon,
Gwynedd
Ffôn: 01286 238072

 

Cyng. Jason Wayne Parry (Annibynnol)
Enaid y Wawr,
23 Cefn Dyffryn,
Groeslon,
Caernarfon,
LL54 7TQ
Ffôn: 07900594270
E-bost: cynghoryddjasonwayneparry@gwynedd.llyw.cymru

Cyng. Stuart MIchael Sage (Annibynnol)
31 Maesincla,
Caernarfon,
LL55 1BY
Ffôn: 07765271212

 

Dirprwy Faer Cyng. Maria Veronica Sarnacki (Annibynnol)
64 Cae Mur,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 1DS
Ffôn: 01286 512399

 

Cyng. Cemlyn Rees Williams (Plaid Cymru)
Y Bwthyn,
FFordd Bethel,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 1EB
Ffôn: 01286 674977

 

Cyng. Dawn Lynne Jones (Plaid Cymru)
16 Maes Hyfryd,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 1DN
Ffôn: 01286 674425