Croeso i Wefan Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon


Gobeithio fydd yn ffynhonell werthfawr o wybodaeth ichi.

Er mwyn ei symleiddio rydym wedi creu 2 pennawd
Felly ar gyfer unrhyw beth i wneud a materion y Cyngor cliciwch ar – Cyngor
ac ar gyfer unrhyw wybodaeth am y dref ei hun gan cynnwys digwyddiadau cliciwch ar – Caernarfon

 

Gwybodaeth Diweddaraf COVID-19Newyddion Diweddaraf


Arwyddion pellhau cymdeithasol a chymorth i fusnesau agor yn saff

Mae arwyddion pellhau cymdeithasol a chymorth i fusnesau agor yn saff ar gael i'w lawrlwytho ar safle we Cyngor Gwynedd.

Cliciwch yma am arwyddion pellhau cymdeithasol a chymorth i fusnesau agor yn saff


Cynnal cyfarfodydd trwy ddefnydd Zoom

Oherwydd yr argyfwng presennol rydym wedi penderfynu cynnal cyfarfodydd trwy ddefnydd ZOOM. Os hoffech fel aelod o'r wasg neu'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod yna cysylltwch gyda Clerc y Cyngor ar 01286 672943.

>>> mwy o newyddion...