Croeso i Wefan Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon


Gobeithio fydd yn ffynhonell werthfawr o wybodaeth ichi.

Er mwyn ei symleiddio rydym wedi creu 2 pennawd
Felly ar gyfer unrhyw beth i wneud a materion y Cyngor cliciwch ar – Cyngor
ac ar gyfer unrhyw wybodaeth am y dref ei hun gan cynnwys digwyddiadau cliciwch ar – Caernarfon

 

Gwybodaeth Diweddaraf COVID-19Newyddion Diweddaraf

Hysbysiad archwilio

auditHysbysiad archwilio
Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr
Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon
Blwyddyn ariannol yn dod i ben ar 31 Mawrth 2021

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 


Cydlynydd O Law i Law

Dyma gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig – Cydlynydd O Law i Law. Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 12.00 p.m., dydd Gwener, y 12fed o Fawrth. Cysylltwch gyda Sion Wyn Evans, Clerc Cyngor Tref Caernarfon, os am fwy o wybodaeth – (01286) 672943 / clercydref@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru Gwahoddir ceisiadau drwy lythyr a’i anfon unai er sylw Clerc y Dref, Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon, Adeilad yr Institiwt, Allt Pafiliwn, Caernarfon, LL55 1AS, neu e-bostio’r llythyr i clercydref@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru.

Cliciwch yma am Cydlynydd o Law i Law - Manyldeb Person

Cliciwch yma am Cydlynydd o Law i Law - Swydd ddisgrifiad


Dydd Gŵyl Dewi Sant Hapus!

A dyma rhywbeth bach i'ch diddanu ar ddydd Gŵyl Dewi, cerddi buddugol ein cystadleuaeth barddoni.


Hysbyseb CADW Castell Caernarfon - Ciosg Dros Dro

pop up castell caernarfonCadw: Castell Caernarfon
Safle Treftadaeth Byd UNESCO
Gwahoddir Datganiadau o Ddiddordeb
gan ddarpar weithredwyr
CIOSG DROS DRO
CYTUNDEB 1 FLWYDDYN O FIS MEHEFIN 2021
a defnydd yn y dyfoddol o 'Caffi Castell' oddi mewn i Borth y Brenin ar ei newydd wedd

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cliciwch yma i ddarllen mwy.


>>> mwy o newyddion...