Newyddion

Hynan ynysu

GORYMDAITH GŴYL DDEWI CAERNARFON

Os ydach chi'n hynan ynysu ac angen help efo tasgau dydd i ddydd, cysylltwch gyda un o'n cydlynwyr lleol. Mae'r manylion ar y daflen yma.

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth

 

 Cystadleuaeth Gerddi 2019

llun y maerCliciwch yma i weld mwy o luniau

 

Lionel Rees

GORYMDAITH GŴYL DDEWI CAERNARFON

 

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth

 

 
Noson Sefydlu'r Maer 2019

llun y maer

Llun gan Arwyn Roberts

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 


Gŵyl Dewi a Dadorchuddio Plac

llun y maer

Diolch i Richard Jones am gael defnyddio ei luniau.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 Gorymdaith Gŵyl Ddewi Caernarfon

Trefn noson Nadoligaidd Cyngor Tref Caernarfon 6ed Rhagfyr 2018

 

DYDD GWENER MAWRTH 1AF 2019

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 


Trefn noson Nadoligaidd Cyngor Tref Caernarfon 6ed Rhagfyr 2018

Trefn noson Nadoligaidd Cyngor Tref Caernarfon 6ed Rhagfyr 2018

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 


Cystadleuaeth Gerddi 2018

llun y maerCliciwch yma i weld mwy o luniau

 

Noson Sefydlu y Y Maer 2018

llun y maerCliciwch yma i weld mwy o luniau

 

Gorymdaith Gŵyl Ddewi Caernarfon

GORYMDAITH GŴYL DDEWI CAERNARFON

 

DYDD IAU MAWRTH 1AF 2018

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth

 

 Rhybudd Etholiad

Etholiad Cynghorydd Dros: Ward y Dwyrain (Cadnant)

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth


Cystadleuaeth Gerddi 2017

posterCliciwch yma i weld mwy o luniau

 

Sedd Wag Achlysurol - Ward Y Dwyrain (Cadnant)

Rhoddir rhybudd trwy hyn o sedd wag achlysurol mewn swydd cynghorydd yn ward y dwyrain (cadnant) ar gyngor tref Caernarfon.

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth


Noson Sefydlu Y Maer 2017

posterCliciwch yma i weld mwy o luniau

 

Canlyniadau Etholiad

Ward Cadnant - dim etholiad

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Rhybudd Etholiad Arfon Gwynedd

posterDydd Iau 4ydd Mai 2017

Etholiad Cynghorwyr Sir - cliciwch yma

Etholiad Cynghorwyr Cymuned - cliciwch yma

Gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi 2017

Diolch i Phil am y fideo.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Gorymdaith Gŵyl Ddewi Caernarfon

posterDydd Mercher 1af Mawrth 2017

12.30 Ymgynnull wrth Swyddfa’r Harbwrfeistr
13.00 ar Y Maes

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


CYSTADLEUAETH FFENESTRI SIOPAU a TAI NADOLIG - 2016

nadolig 2016Manwerthiant

1. Dodrefn Perkins - Stryd Porth Mawr
2. Seren Fach - Stryd Bangor
3. Eclectika - Twll yn y Wal

nadolig 2016Dim Manwerthiant

1. Oakmere Plumbing - Lôn Santes Helen
2. Paulas - Stryd Bangor
3. Blades - Stryd Fawr

nadolig 2016Bwyd a Diod

1. Ty Siocled - Stryd y Plas
2. Scoops - Stryd y Plas
3. Caffi Grey Thomas - Pendeich

Cwpan Sialens Siambr Fasnach

Arddangosfa Orau
Oakmere Plumbing - Lôn Santes Helen

Genedigaeth Gorau
Dodrefn Perkins - Stryd Porth Mawr

nadolig 2016Tŷ Addurnedig Gorau

Cyntaf - 18 Lôn Cefn Ddu
Ail - 21 Cefn Hendre
Trydydd - 9 Ffordd Wern

nadolig 2016Gwely a Brecwast Addurnedig Gorau

Cyntaf - Bron Menai - Stryd Bangor
Ail - Menai Bank House Hotel - Ffordd Gogledd
Trydydd - Cartref - 23 Stryd y Farchnad


Goleuadau Nadolig 2016

nadolig 2016Noson Nadoligaidd y cyngor 2016. Diolch i bawb am gymeryd rhan.

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

 

 

Cofio Aberfan

Cofio AberfanTrefn Gwasanaeth - cliciwch yma

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

 
Cystadleuaeth Gerddi 2016

2 berson
Enillydd Cwpan Sialens Fron Goch oedd 8 Gerddi Menai.
I weld y canlyniadau i gyd a mwy o luniau - cliciwch yma

 
Noson Sefydlu Y Maer 2016

pobl

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

 
Gorymdaith Gŵyl Ddewi Caernarfon Mawrth 1af

Dydd Gwyl Dewi Caernarfon

Gorymdaith Gwyl Dewi! St David's Day parade!

Posted by gweledigaeth.com on Tuesday, 1 March 2016


gyda chaniatad gweledigaeth.com


Gorymdaith Gŵyl Ddewi Caernarfon Mawrth 1af

llun


Mwy o luniau - cliciwch yma


Gorymdaith Gŵyl Ddewi Caernarfon Mawrth 1af

llun

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

 
Rali Geir Trefi Ceirog 04.10.2015

llun

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

 
Gwarchodlu Cymreig gosod o'r lliwiau 24.09.2015

llun

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

 
Cystadleuaeth Gerddi 15.09.2015

llunEnillwyr Cystadleuaeth Garddio 2015

Ardal 1 - Cwpan Kaylor
1af - 60 Cae Mur
2il - 12 Maes Cadnant
3ydd - 5 Ffordd Cwellyn


Ardal 2 - Cwpan Howeard Farrow

1af - 2 Bro Helen
2il - 18 Lon Cefn Du
3ydd - 1 Lon Cefn Du

Ardal 3 - Cwpan Castle Fire Brick
1af - 4 Ffordd Coed Marian
2il - 20 Ffordd Pandy
3ydd - 18 Ffordd Pandy

Cwpan Trefor Jones - 11 Glan Peris

Cwpan Bernard Wadle i bensiynwyr - 66 Cae Mur

Basged Flodau Orau - 28 Caer Saint

Y Gwpan Sialens - 2 Bro Helen

Enillwyr Cystadlauaeth ar gyfer busnesau
1af - Black Boy Inn
2il - Castle Hotel
3ydd - Palace Vaults

I weld mwy o luniau - cliciwch yma


Newidiadau dros dro i wasanaethau Merched a Mamolaeth 2015

Mae Cyngor Iechyd Cymynedol (CIC) yn dymuno clywed eich barn ar newidiadau dros dro i wasanaethau Merched a Mamolaeth - dilynnwch y linc am fwy o wybodaeth.

• Ffonio: 01248 679284 (ext 3)
• E-bost: yourvoice@waleschc.org.uk
• Facebook: NHSwatchdognorthwales
• Ysgrifennu: CIC Gogledd Cymru, 11 Llys Castan, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4FH
• Trydar: @NWCHC
Cliciwch yma i lenwi’r holiadur a theipio’r cod: UK CHC MS02

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Gŵyl y Glaniad

poster mimosa Cawsom fflashmob ar Faes Caernarfon bore Sadwrn 25 Orffennaf wedi'i drefnu gan Cyngor Tref Caernarfon. Oherwydd y cysylltiadau rhwng Caernarfon a'r Wladfa, roeddem yn nodi 150 ers y glanio ym Mae Newydd, Patagonia gan yr Arloeswyr cyntaf:
(i) Y cyfarfod cyntaf i drafod yr ymfudo wedi'i gynnal yng nghapel Engedi Caernarfon;
(ii) Trelew wedi'i henwi ar ôl Lewis Jones oedd yn hannu o Gaernarfon;
(iii) Cyngor Tref Caernarfon wedi Gefeillio gyda Chyngor Trelew y llynedd.

Bwriad y fflashmob oedd ail-greu taith y Mimosa a chanu’r emynau canlynol wrth dramwyo'r Maes: Diolch i Ti yr Hollalluog Dduw, Ar Fôr Tymhestlog Teithio 'Rwyf, Dyma Gariad Fel y Moroedd a Calon Lân.

Roedd aelodau tri chôr o'r dref wedi dod at ei gilydd i berfformio gyda rhyw 50 o gantorion yn perfformio ac aelodau'r cyhoedd yn ymuno yn yr emyn olaf.

Cliciwch yma i weld y fideo

Cliciwch yma am bamffled gwybodaeth


Cyflwyno Strapiau Offerynnol i Fand Llanrug

llunDirprwy Faer Cynghorydd Brenda Owen yn cyflwyno strapiau offerynnol (instrument carrying straps) i Band Llanrug 26/07/2015 gan ddiolch i'r Band am eu cefnogaeth a dymunwn bob lwc iddynt yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

 


Noson Sefydlu'r Maer 2015

llunMai 21ain 2015

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

Tref Frenhinol Caernarfon - Rhaglen Seremoni Sefydlu’r Maer

llunDydd Iau, Mai 21ain,2015
Am 6.00 o’r gloch yr hwyr

Rhaglen - cliciwch yma

Noson Sefydlu Cofiadur Anrhydeddus newydd - 16 Ebrill 2015

llunNoson Sefydlu Cofiadur Anrhydeddus newydd

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

Gorymdaith Gwyl Ddewi 2015

llunDiolch i Ffotograffiaeth Iolo Penri am defnydd o’r lluniau.

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

Noson Nadoligaidd 2014

llun Mi fydd y goleuadau Nadolig yn cael eu troi mlaen am 6 Nos Iau 4ydd Rhagfyr 2014

I weld mwy o luniau - cliciwch yma
Dydd Gwyl Dewi - Dydd Sadwrn Mawrth 1af 2014

llun Gorymdaith Dydd Gwyl Ddewi Caernarfon
Ymgynunull yn maes parcio o dan Morrissons am 10.00
Gweithgareddau yn y Castell am 11.00
Ymunwch yn y digwyddiad hanesyddol hwn

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

 

>>> Archif Newyddion...