Polisïau’r Cyngor

Bwlio ac Aflonyddu yn y gwaith - cliciwch yma
Gweithdrefn Gwyno - cliciwch yma
Polisi Cyfle Cyfartal - cliciwch yma
Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth - cliciwch yma
Polisi Pensiynnau - cliciwch yma
Polisi ynghylch Gweithredoedd Annerbyniol - cliciwch yma