Swyddogion

Clerc y Dref: Mrs Katherine Owen - Cyfrifol am rhediad y Cyngor

Ysgrifenyddes: Mrs Gwyneth Morgan - Cyfrifiol am llogi stafelloedd a dyddiadur Y Maer

Gofalwr: Mr James Andrew Rowlands - Yn yr adeilad gyda’r nosau yn gofalu