Cartref > Y Cyngor > Newyddion > COFRESTRWCH EICH GARDD I ENNILL HYD AT £300

COFRESTRWCH EICH GARDD I ENNILL HYD AT £300

Diolch i’n noddwy yng nghanolfan arddio Fron Goch, mae cystadleuaeth gerddi’r Cyngor yn cynnig gwobrau o £100 i bob ward neu fusnes sy’n fuddugol eleni, gyda £200 arall i Bencampwr y Dref.
Ynghŷd â gwobr ariannol mae cwpan i’w dal am flwyddyn i’r enillydd ym mhob categori.
Ward Menai – Cwpan Howard Farrow
Ward Cadnant – Cwpan Irfon Ellis
Ward Seiont – Cwpan Castle Brick
Ward Peblig – Cwpan Kaylor
Ward Canol Tref – Cwpan Er Cof am Dafydd Esso
Busnes gorau – Cwpan y  Mileniwm
Pencampwr – Cwpan Fron Goch

Cofrestrwch eich gardd erbyn Mehefin 30ain, bydd cynghorwyr y dref yn beirniadu wardiau ei gilydd yn ystod wythnos 15fed o Orffennaf 2024
Dilynwch y ddolen i gofrestru

Cyngor Tref Caernarfon Gwanwyn 2024 Cystadleuaeth Gerddi Caernarfon