Cartref > Y Cyngor > Newyddion > Cyfarfod Blynyddol y Cyngor Tref

Cyfarfod Blynyddol y Cyngor Tref

Cynhelir y cyfarfod am 6.00 p.m., nos Iau, y 18fed o Fai, yn Adeilad yr Institiwt, Allt Pafiliwn, Caernarfon.

Cysylltwch efo clercydref@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru os rydych eisiau linc zoom.