Cartref > Y Cyngor > Newyddion > Cyfethol Aelod

Cyfethol Aelod

Mae’r Cyngor Tref yn awyddus i gyfethol aelod ar Ward Cadnant.

Os ydych yn dymuno cael eich ystyried i gael eich cyfethol ar gyfer y sedd gwag, neu’n dymuno cael rhagor o wybodaeth ynghylch rôl Cynghorwyr Cymuned, cysylltwch â’r Swyddog Priodol, Clerc y Cyngor Cymuned ar: Sion Wyn Evans, Clerc y Dref, Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon, Adeilad yr Institiwt, Allt Pafiliwn, Caernarfon, LL55 1AS / Rhif ffôn: 01286 672943 / E-bost: clercydref@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru erbyn 5.00 p.m., dydd Gwener, yr 22ain o Orffennaf

Mae’r manylion yn y linc: Rhybudd Cyfethol