Cartref > Y Cyngor > Newyddion > Hysbyseb Swydd – Cyfarwyddwr Cyngor Tref Caernarfon

Hysbyseb Swydd – Cyfarwyddwr Cyngor Tref Caernarfon

Mae Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon yn chwilio am Gyfarwyddwr.

Am fanylion pellach, cysylltwch â Sion Wyn Evans, Clerc Cyngor Tref Caernarfon ar unai 01286 672943 neu ar clercydref@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru

Dyddiad cau : 5.00 p.m., dydd Llun 3ydd o Ebrill, 2023

Hysbyseb swydd Cyfarwyddwr Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon

Swydd Ddisgrifiad Cyfarwyddwr Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon

Ffurflen Gais Cyfarwyddwr Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon

Canllawiau Cyfarwyddwr Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon