Cartref > Y Cyngor > Newyddion > Hysbyseb Swydd - Dirprwy Glerc

Hysbyseb Swydd - Dirprwy Glerc

Mae Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon yn chwilio am Ddirprwy Glerc.

Am fanylion pellach, cysylltwch â Sion Wyn Evans, Clerc Cyngor Tref Caernarfon ar unai 01286 672943 neu ar clercydref@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru

Dyddiad cau : 12.00 p.m., dydd Iau 5ed o Fai, 2022

Hysbyseb Swydd

Swydd Ddisgrifiad

Ffurflen Gais

Canllawiau