Cartref > Y Cyngor > Newyddion > Hysbyseb Swydd – Gweithiwr Cynnal a Chadw

Hysbyseb Swydd – Gweithiwr Cynnal a Chadw

Crynodeb Swydd

Math o gontract: Parhaol ond gyda Cyfnod Prawf o 6 mis

Patrwm gweithio: Llawn Amser

Cyflog: SCP Pwynt 1 – 4 (£20,258 - £21,189 y flwyddyn). Adolygir y raddfa ar ôl 3 blynedd.

Categori'r swydd: Gweithredol

Lleoliad: Caernarfon

Dyddiad Cau’r Hysbyseb:  5.00 p.m., dydd Mawrth, 31ain o Ionawr 2023

Gwybodaeth Bellach

Mae Cyngor Tref Caernarfon yn chwilio am Weithiwr Cynnal a Chadw i gasglu ysbwriel, chwynnu, cynnal eiddo ac ymgymryd â thasgau glanweithdra.

Bydd y swydd wedi ei leoli drwy ardal y Cyngor sef wardiau Cadnant, Canol y Dref, Hendre, Menai a  Peblig. Disgwylir deilydd y swydd dreilio cyfran o’i amser / hamser yn gweithio ym Mharc Coed Helen.

Bydd cydweithrediad agos gyda Tîm Tacluso Ardal Ni Cyngor Gwynedd.

Mae’r Swydd Ddisgrifiaf yn amlinellu’r prif ddyletswyddau.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg a Saesneg yn hanfodol.

Am gopi o’r swydd ddisgrifiad a manylion personol, neu am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Sion Wyn Evans , Clerc Cyngor Tref Caernarfon ar 01286 672 943 neu ar clercydref@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru

Dyddiad Cau – 5.00 p.m., dydd Mawrth, 31ain o Ionawr 2023

Dylech anfon eich CV at Sion Wyn Evans, Clerc y Dref, Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon, Adeilad yr Institiwt, Allt Pafiliwn, Caernarfon, LL55 1AS neu i clercydref@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru

Swydd Ddisgrifiad