Cartref > Y Cyngor > Newyddion > Hysbyseb Swydd - Gweithiwr Cynnal Eiddo

Hysbyseb Swydd - Gweithiwr Cynnal Eiddo

Mae Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon  yn chwilio am weithiwr cynnal i ofalu am eiddo, casglu sbwriel, chwynnu ac ymgymryd â thasgau glanhau.

Am fanylion pellach, cysylltwch â Sion Wyn Evans, Clerc Cyngor Tref Caernarfon ar unai 01286 672943 neu ar clercydref@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru

Dyddiad cau : 5.00 p.m., 21ain o Fawrth, 2022

Hysbyseb Swydd Gweithiwr Cynnal Eiddo

Swydd Ddisgrifiad Cynnal Eiddo

Hysbyseb Saesneg i'w gweld yma