Cartref > Y Cyngor > Newyddion > Hysbysiad am gwblhau archwiliad ac am yr hawl i arolygu'r cofnod blynyddol.

Hysbysiad am gwblhau archwiliad ac am yr hawl i arolygu'r cofnod blynyddol.

 

HYSBYSIAD AM GWBLHAU ARCHWILIAD

AC AM YR HAWL I AROLYGU’R COFNOD BLYNYDDOL

AM Y FLWYDDYN YN GORFFEN

31 MAWRTH 2021

 

 

Public Audit (Wales) Act 2004 Section 29

Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014

1.   Mae archwiliadau cyfrifon Cyngor Tref Caernarfon ar gyfer y blwyddyn sy’n gorffen ar 31 Mawrth 2021 wedi’u cwblhau.

2.   Mae’r cofnod blynyddol ar gael i’w arolygu gan etholwyr llywodraeth leol ardal Cyngor Tref Caernarfon trwy wneud cais at:

Sion Wyn Evans, Clerc y Dref, Adeilad yr Institiwt, Allt y Pafiliwn, Caernarfon.

rhwng 9yb a 5yh pm ar ddydd Llun i ddydd Gwener (gan eithrio gwyliau cyhoeddus), pryd y gall unrhyw etholwr llywodraeth leol wneud copïau o’r cofnod blynyddol

3.    Darperir copïau i unrhyw etholwr llywodraeth leol os gwneir taliad o £1 am bob copi o’r ffurflen flynyddol

Sion Wyn Evans, Clerk a Swyddog Ariannol Cyfrifol 08/02/22

 

Copi PDF o'r hysbysiad.

Dolen i'r Cofnod Blynyddol.