Cartref > Y Cyngor > Newyddion > Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

Blwyddyn ariannol yn dod i ben ar Mawrth 31, 2023

  1. Dyddiad cyhoeddi 03/07/23
  2. Bob blwyddyn, archwilir y cyfrifon blynyddol gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae unrhyw berson â diddordeb yn cael cyfle i archwilio a gwneud copïau o’r cyfrifon a’r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ac yn y blaen sy’n ymwneud â hwy am 20 diwrnod gwaith ar rybudd rhesymol. Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2023, bydd y dogfennau hyn ar gael ar rybudd rhesymol ar gais i:

    Dewi Jones, Clerc y Cyngor, Adeilad yr Institiwt, Allt y Pafiliwn, Caernarfon, LL55 1RT, clercydref@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru.

Rhwng yr oriau o 9yb a 5yp o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Yn dechrau ar: 17 Gorffennaf 2023;
Ac yn dod i ben ar: 11 Awst 2023

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr