Cartref > Y Cyngor > Newyddion > Hysbysiad Sedd Wag Achlysurol

Hysbysiad Sedd Wag Achlysurol

CYNGOR TREF CAERNARFON

SEDD WAG ACHLYSUROL – WARD CADNANT

 

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN o sedd wag  achlysurol mewn swydd cynghorydd yn ward CADNANT ar GYNGOR TREF  GAERNARFON.

 

Cynhelir etholiad i lenwi’r sedd wag os cyflwynir cais ysgrifenedig am etholiad sy’n cynnwys llofnod deg etholwr o’r ward uchod i’r Swyddog Canlyniadau, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH o fewn y cyfnod sy’n diweddu am 12.00pm ar ddydd Iau,

28 Rhagfyr  2023.

 

Os na dderbynnir cais am etholiad, llenwir y sedd wag gan Cyngor y Tref.