Cartref > Y Cyngor > Newyddion > Mynychu cyfarfodydd cyngor fel aelod o'r wasg neu'r cyhoedd.

Mynychu cyfarfodydd cyngor fel aelod o'r wasg neu'r cyhoedd.

Cynnal cyfarfodydd trwy ddefnydd Zoom

 

Oherwydd yr argyfwng Covid-19 rydym wedi penderfynu cynnal cyfarfodydd trwy ddefnydd ZOOM. Os hoffech fel aelod o'r wasg neu'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod yna cysylltwch gyda Clerc y Cyngor ar 01286 672943 neu ar clercydref@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru

 

Mae cyfarfodydd o’r Cyngor Llawn yn cymryd lle am 6.00 p.m. ar y dydd Mawrth cyntaf pob mis. Os hoffech fynychu, ac eich bod angen darpariaeth cyfieithu ar y pryd, cysylltwch gyda Clerc y Cyngor ar 01286 672943 neu ar clercydref@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru o leiaf 8 diwrnod cyn dyddiad y cyfarfod