Cartref > Y Cyngor > Newyddion > Rheolwr Prosiect Porthi Dre

Rheolwr Prosiect Porthi Dre

Dyma gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig – Rheolwr i Prosiect Porthi Dre. Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 5.00 p.m., dydd Mawrth, y 19eg o Orffennaf. Cysylltwch gyda Sion Wyn Evans, Clerc Cyngor Tref Caernarfon, os am fwy o wybodaeth – (01286) 672943 / clercydref@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru Gwahoddir ceisiadau drwy lythyr a’i anfon unai er sylw Clerc y Dref, Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon, Adeilad yr Institiwt, Allt Pafiliwn, Caernarfon, LL55 1AS, neu e-bostio’r llythyr i clercydref@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru

Cliciwch yma am fanylion pellach am swydd Rheolwr i Prosiect Porthi Dre