Cartref > Y Cyngor > Newyddion > Rhybudd seti gwag achlysurol

Rhybudd seti gwag achlysurol

3 Sedd Wag Achlysurol – Wardiau Peblig, Hendre A Cadnant

Rhybudd seti gwag achlysurol

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN o 3 sedd wag  achlysurol mewn swydd cynghorydd yn wardiau HENRE, PEBLIG A CADNANT ar Gyngor TREF  GAERNARFON.

Cynhelir etholiad i lenwi’r sedd wag os cyflwynir cais ysgrifenedig am etholiad sy’n cynnwys llofnod deg etholwr o’r ward uchod i’r Swyddog Canlyniadau, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH o fewn y cyfnod sy’n diweddu am 12.00pm ar ddydd Gwener, 
4 Awst  2023. 

Os na dderbynnir cais am etholiad, llenwir y sedd wag gan Cyngor y Tref.