Home > The Council > Councillors

Councillors

Mayor Cyng. Cai Larsen

The Mayor

Cyng. Cai Larsen

Deputy Mayor Cyng. Dewi Jones

Deputy Mayor

Cyng. Dewi Jones

Peblig

Cyng. W. Tudor Owen

Cyng. W. Tudor Owen
(Plaid Cymru)

Langdale, Uxbridge Square, Caernarfon   LL55 2RE
(01286) 672436 / 07774 628 909

wtowen15@btinternet.com

Deputy Mayor Cyng. Dewi Jones

Deputy Mayor Cyng. Dewi Jones
(Plaid Cymru)

07580 334554

Cynghorydd.dewijones@gwynedd.llyw.cymru

Kenny Richards

Cyng. Kenny Richards
(Plaid Cymru)

1 Bryn Gwynedd, Lȏn Fictoria,   Caernarfon   LL55 2RN
(01286) 238072

Kennyrichards578@yahoo.com

Mirain Roberts

Mirain Llwyd Roberts
(Plaid Cymru)

mirain.roberts@gmail.com

 

Cadnant

Cyng. Maria Veronica Sarnacki

Cyng. Maria Veronica Sarnacki
(Plaid Cymru)

64 Cae Mur, Caernarfon, Gwynedd,
LL55 1DS
01286 673272

mvsarnacki43@gmail.com

Cyng. Dawn Lynne Jones

Cyng. Dawn Lynne Jones
(Plaid Cymru)

Swyddfa Plaid Cymru,
Stryd y Castell,
Caernarfon.
01286 674425

cynghorydd.dawnlynnejones@gwynedd.llyw.cymru 

Vacant Seat

Menai

Cyng.  I.C. Thomas

Cyng.  I.C. Thomas
(Plaid Cymru)

Strade, 65 Cae Gwyn, Caernarfon, LL55 1LL
(01286) 673828 / 07810648647

cynghorydd.ioanthomas@gwynedd.llyw.cymru

Cyng.  Nici Beech

Cyng.  Nici Beech
(Plaid Cymru)

Pen Cerrig, 6 Dwyrain Twthill, Caernarfon, LL55 1PF
07825 216050

nicibeech@gmail.com

Cyng.  Gareth Wyn Huws

Cyng.  Gareth Wyn Huws
(Plaid Cymru)

07810148291

garethwynhuws@hotmail.com

Cyng. Ann Hopcyn

Cyng. Ann Hopcyn
(Plaid Cymru)

Penygraig, Ael y Garth, Caernarfon, LL55 1HA 
(01286) 674024 / 07773 789183

ann_hopcyn@yahoo.co.uk

Canol Tref Caernarfon

Y Cynghorydd  Ifan Jones

Cyng.  Ifan Jones
(Plaid Cymru)

07810 147738

ifanllew68@gmail.com

Y Maer  Cyng. Cai Larsen

Y Maer Cyng. Cai Larsen
(Plaid Cymru)

Bronwylfa, Ffordd y Gogledd, Caernarfon,    LL55 1BE
(01286) 676026 / 07795 230072

cynghorydd.cailarsen@gwynedd.llyw.cymru

Meilyr Tomos

Cyng. Meilyr Hywel Tomos
(Plaid Cymru)

Ty’n Llwyn, 16 Stryd y Farchnad Caernarfon, LL55 1RT
07905451571

meilyr.tomos@btinternet.com

Hendre

Cyng. Anna Jane Evans

Cyng. Anna Jane Evans
(Plaid Cymru)

11 Cae Corn Hir, Caernarfon, LL55 2LQ
07901545114

evansannajane162@gmail.com

Cyng. Lyn Jones

Cyng. Lyn Jones
(Plaid Cymru)

07976 354970

lynfor@me.com

Eleri

Eleri Davies
(Plaid Cymru)

eleri.davies303@gmail.com