Home > The Council > Councillors

Councillors

Mayor Cyng. Cai Larsen

The Mayor

Cyng. Cai Larsen

Deputy Mayor Cyng. Dewi Jones

Deputy Mayor

Cyng. Dewi Jones

Peblig

Cyng. W. Tudor Owen

Cyng. W. Tudor Owen
(Plaid Cymru)

Langdale, Uxbridge Square, Caernarfon   LL55 2RE
(01286) 672436 / 07774 628 909

wtudorowen
@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru

Deputy Mayor Cyng. Dewi Jones

Deputy Mayor Cyng. Dewi Jones
(Plaid Cymru)

07580 334554

dewiwynjones
@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru

Kenny Richards

Cyng. Kenny Richards
(Plaid Cymru)

1 Bryn Gwynedd, Lȏn Fictoria,   Caernarfon   LL55 2RN
(01286) 238072

kennyrichards
@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru

Mirain Roberts

Mirain Llwyd Roberts
(Plaid Cymru)

mirainllwydroberts
@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru

 

Cadnant

Cyng. Maria Veronica Sarnacki

Cyng. Maria Veronica Sarnacki
(Plaid Cymru)

64 Cae Mur, Caernarfon, Gwynedd,
LL55 1DS
01286 673272

mariasarnacki
@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru

Cyng. Dawn Lynne Jones

Cyng. Dawn Lynne Jones
(Plaid Cymru)

Swyddfa Plaid Cymru,
Stryd y Castell,
Caernarfon.
01286 674425

dawnlynnejones
@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru

Cyng. Daniel Campbell

Cyng. Daniel Campbell
(Plaid Cymru)

danielcampbell@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru

Menai

Cyng.  I.C. Thomas

Cyng.  I.C. Thomas
(Plaid Cymru)

Strade, 65 Cae Gwyn, Caernarfon, LL55 1LL
(01286) 673828 / 07810648647

ioanthomas
@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru

Cyng.  Nici Beech

Cyng.  Nici Beech
(Plaid Cymru)

Pen Cerrig, 6 Dwyrain Twthill, Caernarfon, LL55 1PF
07825 216050

nicibeech
@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru

Cyng.  Gareth Wyn Huws

Cyng.  Gareth Wyn Huws
(Plaid Cymru)

07810148291

garethwynhuws
@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru

Cyng. Ann Hopcyn

Cyng. Ann Hopcyn
(Plaid Cymru)

Penygraig, Ael y Garth, Caernarfon, LL55 1HA 
(01286) 674024 / 07773 789183

annhopcyn
@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru

Canol Tref Caernarfon

Y Cynghorydd  Ifan Jones

Cyng.  Ifan Jones
(Plaid Cymru)

07810 147738

ifanjones
@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru

Y Maer  Cyng. Cai Larsen

Y Maer Cyng. Cai Larsen
(Plaid Cymru)

Bronwylfa, Ffordd y Gogledd, Caernarfon,    LL55 1BE
(01286) 676026 / 07795 230072

cailarsen
@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru

Meilyr Tomos

Cyng. Meilyr Hywel Tomos
(Plaid Cymru)

Ty’n Llwyn, 16 Stryd y Farchnad Caernarfon, LL55 1RT
07905451571

meilyrtomos
@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru

Hendre

Cyng. Anna Jane Evans

Cyng. Anna Jane Evans
(Plaid Cymru)

11 Cae Corn Hir, Caernarfon, LL55 2LQ
07901545114

annajaneevans
@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru

Cyng. Lyn Jones

Cyng. Lyn Jones
(Plaid Cymru)

07976 354970

lynjones
@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru