Cartref > Y Cyngor > Cynghorwyr

Cynghorwyr

Mayor Cyng. Cai Larsen

Y Maer

Cyng. Cai Larsen

Deputy Mayor Cyng. Dewi Jones

Y Dirprwy Faer

Cyng. Dewi Jones

Peblig

Cyng. W. Tudor Owen

Cyng. W. Tudor Owen
(Plaid Cymru)

Langdale, Uxbridge Square, Caernarfon   LL55 2RE
(01286) 672436 / 07774 628 909

wtowen15@btinternet.com

Dirprwy Faer Cyng. Dewi Jones

Dirprwy Faer Cyng. Dewi Jones
(Plaid Cymru)

07580 334554

Cynghorydd.dewijones@gwynedd.llyw.cymru

Kenny Richards

Cyng. Kenny Richards
(Plaid Cymru)

1 Bryn Gwynedd, Lȏn Fictoria,   Caernarfon   LL55 2RN
(01286) 238072

Kennyrichards578@yahoo.com

Mirain Roberts

Mirain Llwyd Roberts
(Plaid Cymru)

mirain.roberts@gmail.com

Cadnant

Cyng. Maria Veronica Sarnacki

Cyng. Maria Veronica Sarnacki
(Plaid Cymru)

64 Cae Mur, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1DS
01286 673272

mvsarnacki43@gmail.com

Cyng. Dawn Lynne Jones

Cyng. Dawn Lynne Jones
(Plaid Cymru)

Swyddfa Plaid Cymru,
Stryd y Castell,
Caernarfon
01286 674425

cynghorydd.dawnlynnejones@gwynedd.llyw.cymru 

Eiriona Hughes

Sedd Wag

 

 

Menai

Cyng.  I.C. Thomas

Cyng.  I.C. Thomas
(Plaid Cymru)

Strade, 65 Cae Gwyn, Caernarfon, LL55 1LL
(01286) 673828 / 07810648647

cynghorydd.ioanthomas@gwynedd.llyw.cymru

Cyng.  Nici Beech

Cyng.  Nici Beech
(Plaid Cymru)

Pen Cerrig, 6 Dwyrain Twthill, Caernarfon, LL55 1PF
07825 216050

nicibeech@gmail.com

Cyng.  Gareth Wyn Huws

Cyng.  Gareth Wyn Huws
(Plaid Cymru)

07810148291

garethwynhuws@hotmail.com

Cyng. Ann Hopcyn

Cyng. Ann Hopcyn
(Plaid Cymru)

Penygraig, Ael y Garth, Caernarfon, LL55 1HA 
(01286) 674024 / 07773 789183

ann_hopcyn@yahoo.co.uk

Canol Tref Caernarfon

Y Cynghorydd  Ifan Jones

Cyng.  Ifan Jones
(Plaid Cymru)

07810 147738

ifanllew68@gmail.com

Y Maer Cyng. Cai Larsen

Y Maer Cyng. Cai Larsen
(Plaid Cymru)

Bronwylfa, Ffordd y Gogledd, Caernarfon,    LL55 1BE
(01286) 676026 / 07795 230072

cynghorydd.cailarsen@gwynedd.llyw.cymru

Meilyr Tomos

Cyng. Meilyr Hywel Tomos
(Plaid Cymru)

Ty’n Llwyn, 16 Stryd y Farchnad Caernarfon, LL55 1RT
07905451571

meilyr.tomos@btinternet.com

Hendre

Cyng. Anna Jane Evans

Cyng. Anna Jane Evans
(Plaid Cymru)

11 Cae Corn Hir, Caernarfon, LL55 2LQ
07901545114

evansannajane162@gmail.com

Cyng. Lyn Jones

Cyng. Lyn Jones
(Plaid Cymru)

07976 354970

lynfor@me.com

Eleri

Eleri Davies
(Plaid Cymru)

eleri.davies303@gmail.com