Cartref > Grantiau > Cais am gymorth ariannol

Cais am gymorth ariannol

Mae’r Cyngor Tref yn cynnig grantiau i wahanol fudiadau a chyrff lleol sydd yn dod a budd i drigolion Caernarfon.

Am fwy o fanylion ffoniwch 01286 672943.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Rhagfyr 7fed ond gwelwch y Polisi Grantiau am eithriadau.

Dyma'r canllawiau gwneud cais am gymorth ariannol 

I lawrlwytho copi or Ffurflen gais am gymorth ariannol (word) /  Ffurflen gais am gymorth ariannol (pdf)

Anfonwch i: Clerc y Dre, Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon, Allt Pafiliwn, Caernaerfon, Gwynedd, LL55 1AS