Cartref > Y Cyngor > Cais am gymorth ariannol

Cais am gymorth ariannol

Dyma'r canllawiau gwneud cais am gymorth ariannol 

I lawrlwytho copi or Ffurflen gais am gymorth ariannol (word) /  Ffurflen gais am gymorth ariannol (pdf)

Anfonwch i: Clerc y Dre, Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon, Allt Pafiliwn, Caernaerfon, Gwynedd, LL55 1AS

Cyfarwyddiadau

 1. Rhaid rhoi cais i fewn o leiaf 8 wythnos cyn y digwyddiad
 2. Os ydych yn rhoi cais bob blwyddyn rhaid derbyn ceisiadau blynyddol cyn 10 Tachwedd bob blwyddyn
 3. Os ydi'r cais yn llwyddiannus rhaid i'r cymorth gael ei nodi yn eich cyfrifon
 4. Sicrhewch bod y canlynol wedi cael ei anfon unai postio i (Clerc y Dre, Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon, Allt Pafiliwn, Caernaerfon, Gwynedd, LL55 1AS) neu sganio ac anfon drwy e-bost i (clercydref@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru)
  Byddwch angen anfon
  (a) Cyfrifon Blynyddol diweddaraf
  (b) Mantolen Banc diwethaf
  Eich Manylion
  (a) Arwyddwyd
  (b) Dyddiad
  (c) Safle yn y mudiad
  Digwyddiadau arbennig anfonwch y canlynol
  (a) Holl fanylion y costau amlinellol
  (b) Manylion unrhyw incwm a ddisgwylir
  Am fwy o fanylion ffoniwch 01286 672943.