Cartref > Dogfennau Cyhoeddus > Cyfrifion

Cyfrifion

Hysbysebiadau

Oedi cyhoeddi canlyniad awdit allanol

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2022

Mae rheoliad 15 (5) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y'i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, erbyn 30 Medi 2022, i Gyngor Tref Frenhinol Caernarfon gyhoeddi ei ddatganiadau cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2022 ynghyd ag unrhyw dystysgrif, barn neu adroddiad a gyhoeddwyd, a roddwyd neu a wnaed gan yr Archwilydd Cyffredinol.

Mae'r datganiadau cyfrifyddu ar ffurf ffurflen flynyddol wedi'u cyhoeddi ar wefan y Cyngor. Fodd bynnag, cyhoeddir y cyfrifon cyn i'r archwiliad ddod i ben. Nid yw'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi barn archwilio eto.

Dogfennau Hysbysebiadau

Hysbysiad Archwylio ar gyfer y Flwyddyn ariannol yn dod i ben ar 31 March 2022